راه حل بحران بحرین تن دادن آل خلیفه به گفتگواست

منامه (العالم) ـ فعال بحرینی از رژیم منامه خواست به گفت وگوی جدی و واقعی با مخالفان و معترضان تن دهد و توصیه های کمیته حقیقت یاب شریف بسیونی را به منظور ایجاد اعتماد میان همه طرفها اجرایی کند.
 

خانم هدی محمود رییس جمعیت نهاد گرایان بحرین روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم همچنین بر مخالفت با راه حل امنیتی اتخاذ شده از سوی رژیم آل خلیفه تاکید و برخی طرفها را به تلاش برای ایجاد فتنه طائفه ای در کشور برای سرپوش گذاشتن بر خواسته های مشروع ملت متهم کرد.

محمود تصریح کرد: اعتراضات مردم بحرین همچنان ادامه دارد، در حالی که همه مردم با برگزاری گفت وگو برای دستیابی به راه حل بحران کشور موافقند لذا حکومت باید گروه های مخالف را به گفت وگو دعوت کند.

وی بر مخالفت با تشدید اقدامات امنیتی از سوی رژیم بحرین تاکید کرد و گفت: اینگونه اقدامات مشکل را حل نمی کند بلکه تنها راه حل دعوت همه گروه های سیاسی برای مشارکت در گفت وگوی جدی و دست یافتن به راه حلی مورد توافق همه است.

رییس جمعیت نهادگرایان بحرین ادامه داد: 80 درصد از خواسته های معترضان مورد توافق همه گروه های سیاسی است و رژیم باید جدیت خود را در اجرای اصلاحات واقعی به اثبات برساند تا از شدت بحران در کشور کاسته شود.

محمود تصریح کرد: اجرای توصیه های کمیته بسیونی می تواند گام نخست برای ایجاد اعتماد میان گروه های مختلف در بحرین باشد.

وی با بیان این که می توان درخصوص جزییات به تفاهم رسید، تصریح کرد: آنچه تا کنون اتفاق افتاده است را نمی توان گفت وگو نامید، بحران کشور نیاز به دور جدید، واقعی و جدی گفت وگوها دارد.

محمود اظهار داشت: هیچگونه فتنه و درگیری طائفه ای در بحرین وجود ندارد بلکه برخی ها برای سرپوش گذاشتن بر خواسته های واقعی و مشروع ملت بحرین به دنبال القای وجود تنش های طائفه ای در کشور هستند.

وی گفت: شهروندان بحرینی همگی خواهان تغییرات جدی سیاسی هستند و از حکومت می خواهند به این مساله برای حفظ منافع همه شهروندان رسیدگی کند.

/ 0 نظر / 44 بازدید