بحرینیها مصمیم به رهایی ازدیکتاتوری هستند

منامه (العالم) ـ مسئول رصد در جمعیت حقوق بشر بحرین تاکید کرد که ملت های به پا خاسته از جمله مردم بحرین، تصمیم خود را گرفته اند و بی تردید برای همیشه از دیکتاتوری و ظلم رهایی خواهند یافت.
 

یوسف المحافظه شنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: دیروز در بحرین شاهد برگزاری 10 راهپیمایی بزرگ برای مطالبه آزادی و مردود دانستن دیکتاتوری بودیم.

وی با تأکید بر بیانات آیت الله شیخ عیسی قاسم عالم برجسته بحرینی، مبنی بر وجود برنامه ای بین المللی و عربی برای ضربه زدن به انقلاب مردم بحرین گفت: راه حل در بحرین ادامه انقلاب تا زمان تحقق خواسته های مردم است. زیرا هر گونه عقب نشینی، باعث وخیم تر شدن اوضاع خواهد شد.

المحافظه تصریح کرد: بی تردید توطئه ای برای به شکست کشاندن انقلاب کشورهای عربی در جریان است.

مسئول رصد در جمعیت حقوق بشر بحرین گفت: رژیم های مرتجع و دیکتاتور، برای متوقف کردن تلاش های مردم در زمینه دستیابی به حقوق شهروندی، عدالت و کرامت انسانی، همواره از سرکوب، ارعاب، شکنجه و کشتار مردم و انقلابیون استفاده می کنند.

المحافظه اظهار داشت: مردم بحرین خواستار دستیابی به عزت، کرامت و بازپس گیری حقوقشان هستند که در طی دهها سال گذشته از آنها سلب و دریغ شده است. اما آنها این بار تا زمان دستیابی به حقوق خود از مبارزه دست برنخواهد داشت.

این فعال حقوق بشر بحرینی خاطرنشان کرد: تنها راه حل در بحرین، ادامه مبارزه و دست برنداشتن از تلاش ها در زمینه دستیابی به آزادی است. زیرا در غیر این صورت شاهد موارد شدیدتری از نقض حقوق بشر خواهیم بود.

وی تاکید کرد که سکوت درباره این خواسته ها و دست برداشتن از مبارزه به نقض بیشتر حقوق مردم خواهند انجامید. بنابراین تنها راه حل ادامه مبارزه و عدم توقف با وجود توطئه های اعراب و جامعه جهانی علیه انقلاب بحرین و برخی از کشورهای دیگر است.

 فعال حقوق بشر بحرینی گفت: ما از تلاش هایمان دست برنخواهیم داشت و نیروهای سپر جزیره و تخریب مساجد در بحرین نخواهد توانست مردم را از مبارزه شان بازدارد.

المحافظه درباره اعتراف انگلیس به نقض خطرناک حقوق بشر در بحرین افزود: به نظر می رسد رژیم بحرین، دچار عزلت شده است و حتی شرکا و همپیمانانش که همواره از آن حمایت می کردند در حال حاضر از طریق رسانه ها از آن انتقاد می کنند و جهانیان دیگر نقض حقوق بشر در بحرین را تحمل نمی کنند.

وی گفت: حتی کشورهایی مانند امریکا، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که به بحرین سلاح می فروشند امروزه آشکارا از این رژیم سرکوبگر و نقض کننده حقوق بشر انتقاد می کنند.

/ 0 نظر / 39 بازدید