خبر
صفحات وبلاگ
نویسنده: عباس - ۱۳٩٥/٩/۱

روایت داریم هرکس بعداز نماز واجب،یک دعای مستحب
دارد!
وقتی خـدا به شمـا میگوید بعداز نمـازدستت رابلنـد
کـن ویـک حاجت بخـواه،چـرا انجـام نمیدهی؟

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :