خبر
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: عباس - ۱۳٩٥/٩/۱

روایت داریم هرکس بعداز نماز واجب،یک دعای مستحب
دارد!
وقتی خـدا به شمـا میگوید بعداز نمـازدستت رابلنـد
کـن ویـک حاجت بخـواه،چـرا انجـام نمیدهی؟

 
نویسنده: عباس - ۱۳٩٥/٩/۱

مثل بادبادک باش
با اینکه میدونه زندگیش
به نخی بنده
بازم توآسمون میرقصه
ومیخنده
همیشه بخندبدون که
نخ زندگیت دست خداست...

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :